Programa Mixt d'Orientació i Formació

Qui subvenciona el programa?