Back

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

CURS SUBVENCIONAT / PRESENCIAL

 
  

HORARI:

De dilluns a divendres de 15h a 19h

INICI PREVIST:

27/03/2023

COL·LECTIU PRIORITARI

Persones en situació d’atur o millora ocupacional.

 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT

Aquesta és una formació per a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat totalment subvencionada. El Certificat de Professionalitat és un document oficial que acredita a qui l’obté que és competent professionalment per a desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències de la producció i l’ocupació. És a dir, que té els coneixements i habilitats per desenvolupar-la, de forma correcta i d’acord amb les exigències del mercat.

Al superar satisfactòriament els Moduls Formatius associats a aquest Certificat de Professionalitat l’alumnat disposarà d’un Mòdul de pràctiques professionals no laborals en una empresa del sector.

 

COMPETÈNCIA GENERAL

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

 

SORTIDES LABORALS

 • 4423.1013 Operadors/es de central telefònica.
 • 4424.1016 Teleoperadors/es.
 • 4446.1010 Empleats/ades de finestreta de correus.
 • 4412.1057 Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
 • 4221.1011Clasificadors/es-repartidors/es de correspondència.
 • 9431.1020 Ordenances.
 • 5500.1036 Taquillers/es.
 • Auxiliar de serveis generals.
 • Auxiliar d’oficina.
 • Auxiliar d’arxiu.
 • Auxiliar d’informació.

 

ITINERARI FORMATIU

 • FCO_ADGG0408: Formació complementària. – 40h
 • MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d’oficina – 150h
 • MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació – 120h
 • MF0971_1: Reproducció i arxiu – 120h
 • MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals – 40h

 

Visualitzar la fitxa del curs

    

Informació addicional

Durada

470 hores

Nivell

Nivell 2

Places

12 alumnes

Idiomes

Català / Castellà

Certificat de professionalitat

Call Now Button