Programa SINGULARS

L'objectiu principal d'aquest programa és facilitar a les persones joves en situació d'atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació, un itinerari complet format per dos certificats de professionalitat de les àrees professionals de compravenda i de logística comercial i gestió del transport.

- Creu en tu i en el que ets. Sigues conscient que hi ha alguna cosa en el teu interior que és més gran que qualsevol obstacle - Christian D. Larson

Sobre el Programa

Un programa impulsat i gestionat per ACTUA (cooperativa d'iniciativa social) www.actua.coop, amb la col·laboració del Centre Ensenyaments Tècnics Penedès (CET Penedès), entitat encarregada de gestionar la formació impartida durant el Programa SINGULARS.
L'objectiu principal d'aquest programa és facilitar a les persones joves en situació d'atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació en un itinerari complet, dos certificats de professionalitat amb pràctiques professionals no laborals en una empresa al finalitzar i superar la formació.

A través d'aquest programa, aquestes persones rebran acompanyament i dues formacions de Certificat de Professionalitat al mateix temps. Un programa subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).
Persones joves d'entre 16 i 29 anys que comptin amb els requisits per a seguir el Certificat de Professionalitat de nivell 1 (COMT0211 - Activitats auxiliars de comerç) i el Certificat de Porfessionalitat de nivell 1 (COML0110 - Activitats auxiliars de magatzem), amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de l'itinerari formatiu.
La preinscripció a aquest programa no és vinculant ni definitiva. La persona candidata haurà de passar un procés de selecció.

Selecció inicial:La cooperativa d'iniciativa social ACTUA durà a terme la selecció de les persones candidates i les derivarà al centre de formació.

Selecció de l'acció formativa: CET Penedès durà a terme una entrevista de selecció per avaluar el perfil de la persona candidata en relació amb els aspectes formatius del programa.

Inici i seguiment:La cooperativa d'iniciativa social ACTUA realitzarà un seguiment del Programa SINGULARS i una tutorització de les persones beneficiàries al llarg de tot el procés.

Formació: La formació es desenvoluparà a CET Penedès. El centre de formació durà a terme la tutorització i seguiment intern relatiu a l'acció formativa.

Millora el teu perfil, enfoca't en el futur

15
Places disponibles

Preguntes freqüents

Documentació

La persona haurà d’emplenar el formulari omplint els camps establerts. La resta de documentació se sol·licitarà a la persona candidata en futurs contactes.

Inici del Programa

L’actuació d’acompanyament laboral i la de formació vinculada han d’iniciar a principis de 2023.

Què m'aporta el Programa?

El programa t’aporta un acompanyament laboral i/o formatiu i una formació per aconseguir una millora de la meva ocupabilitat, eines per aconseguir una feina de qualitat. Seguiment i acompanyament durant tot el Programa. A l’acabar el Programa disposaràs de més possibilitats d’inserció laboral.

Com funciona?

El mateix temps que et formis tindràs un acompanyament perquè assoleixis la titulació necessària per poder aconseguir una feina. Estarem sempre al teu costat.

Què és un Certificat de Professionalitat?

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.

Quina formació faré?

Participaràs en l’acció formativa conduent al Certificat de Professionalitat COMT0211:

  • Competència general: Realitzar activitats auxiliars de reposició i condicionament en el punt de venda i repartiment de proximitat, seguint instruccions i criteris establerts, utilitzant l’equip necessari, respectant les normes de seguretat i salut, i prestant, en cas necessari, atenció i informació protocolaritzada i estructurada, al client en el punt de venda o en el servei de repartiment de proximitat.

També participaràs en l’acció formativa conduent al Certificat de Professionalitat COML0110:

  • Competència general:Realitzar operacions auxiliars de magatzem, recepció, desconsolidació, ubicació bàsica, preparació i expedició de càrregues i descàrregues, de manera coordinada o en equip, sota la supervisió d’un responsable, seguint les instruccions rebudes, i aplicant els procediments i equips adequats, en condicions de productivitat i respectant la normativa de seguretat, salut i prevenció de riscos.

Hi haurà mòdul de pràctiques a la formació?

Si tindràs pràctiques en el món laboral real i això et donarà possibilitats d’aconseguir un lloc de feina.

Cost per als participants

Aquest programa està totalment subvencionat.

Formulari de preinscripció

Inscripció - ACTUA_SINGULARS

Responsable: CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL.

Finalitat: Gestionar la gestió administrativa de la preinscripció.

Legitimació: Execució d'un contracte, consentiment de l'interessat.

Destinataris: Està previst la cessió de dades a ACTUA Cooperativa d'iniciativa social com a ens d’aquest projecte del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i a l'Administració amb competències en la matèria, estan previstes transferències a tercers països.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona.

Procedència: Del propi interessat o dels pares i/o tutors legals.

Qui subvenciona el programa?