Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

L'objectiu principal d'aquesta convocatòria és facilitar a les persones joves en situació d'atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual, d'un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

- Si creus que pots, ja estàs a mig camí - Theodore Roosevelt

Sobre el Programa (SOC-FPODUAL)

Un programa impulsat i gestionat pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès www.ccapenedes.cat, amb la col·laboració del Centre Ensenyaments Tècnics Penedès (CET Penedès), entitat encarregada de gestionar la formació impartida durant el Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL). I la participació de les empreses que contractaran a les persones beneficiàries del programa.
L'objectiu principal d'aquesta convocatòria és facilitar a les persones joves en situació d'atur sense qualificació o nivell formatiu baix i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual, d'un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

A través d'aquest programa, aquestes persones rebran acompanyament i una formació de Certificat de Professionalitat al mateix temps que estan contractades per una empresa a través d'un contracte de formació i aprenentatge que subvenciona el SOC.
Persones joves d'entre 16 i 29 anys i persones en situació d'atur, de llarga durada (més de 12 mesos) majors de 45 anys que comptin amb els requisits per a seguir el certificat de professionalitat de nivell 2 (HOTR0608 - Serveis de restaurant), amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de la relació laboral i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.
La preinscripció a aquest programa no és vinculant ni definitiva. La persona candidata haurà de passar un procés de selecció.

Selecció inicial: El Consell Comarcal de l'Alt Penedès durà a terme la selecció de les persones candidates i les derivarà al centre de formació.

Selecció de l'acció formativa: CET Penedès durà a terme una entrevista de selecció per avaluar el perfil de la persona candidata en relació amb els aspectes formatius del programa.

Inici i seguiment: El Consell Comarcal de l'Alt Penedès realitzarà un seguiment del Programa (SOC-FPODUAL) i una tutorització de les persones beneficiàries al llarg de tot el procés.

Formació: La formació es desenvoluparà a CET Penedès de forma simultània a la contractació. El centre de formació durà a terme la tutorització i seguiment intern relatiu a l'acció formativa.

Millora el teu perfil, enfoca't en el futur

14
persones
Places disponibles

Preguntes freqüents

Documentació

La persona haurà d’emplenar el formulari omplint els camps establerts. La resta de documentació se sol·licitarà a la persona candidata en futurs contactes.

Inici i final del Programa

L’actuació de contractació laboral i la de formació vinculada han d’iniciar a principis de 2024.

L’actuació de contractació laboral i les de formació vinculades han de finalitzar a finals de 2024.

Què m'aporta el Programa?

El Programa t’aporta una contractació laboral d’un any i una titulació oficial de nivell 2 relacionada amb el lloc de treball.

Un seguiment i tutorització durant tot el Programa, realitzat pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès.

Al acabar el Programa disposaràs de més possibilitats d’inserció laboral.

Com puc formar-me i treballar alhora?

La formació es desenvoluparà de forma simultània a la contractació representant un 30% de la jornada laboral.

Els horaris són 100% compatibles.

Què és un Certificat de Professionalitat?

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.

Quina formació faré?

Participaràs a l’acció formativa conduent al Certificat de Professionalitat HOTR0608 – Serveis de restaurant.

Competència general: Desenvolupar i muntar tot tipus de serveis d’aliments i begudes en restaurant i preparar elaboracions culinàries a la vista del comensal, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, acollint i atès el client, utilitzant en cas necessari, la llengua anglesa, aconseguint la qualitat i objectius econòmics establerts i respectant les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària.

Àmbit professional: Desenvolupa la seva activitat professional tant en grans com en mitjanes i petites empreses de restauració, bars i cafeteries del sector públic o privat, realitzant les seves funcions sota la dependència del cap de restaurant o sala, o superior jeràrquic equivalent.

Hi haurà mòdul de pràctiques a la formació?

No hi haurà Mòdul de pràctiques MP, ja que l’alumne/aprenent podrà sol·licitar el certificat d’exempció quan acrediti l’experiència laboral d’almenys de tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total durant els últims 5 anys, abans de la data de la sol·licitud i que es correspongui amb les capacitats recollides en els esmentats mòduls del corresponent certificat de professionalitat.

Cost per als participants

Aquest programa està totalment subvencionat.

Formulari de preinscripció

Inscripció - SOC-FPODUAL

Responsable: CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL.

Finalitat: Gestionar la gestió administrativa de la preinscripció.

Legitimació: Execució d'un contracte, consentiment de l'interessat.

Destinataris: Està previst la cessió de dades al Consell Comarcal de l'Alt Penedès com a ens impulsor d’aquest projecte del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i a l'Administració amb competències en la matèria, estan previstes transferències a tercers països.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona.

Procedència: Del propi interessat o dels pares i/o tutors legals.

Qui subvenciona el programa?