La nostra història

El Centre Ensenyaments Tècnics Penedès, Cet Penedès, es un centre de formació professional que neix l’any 1987 per donar resposta a la necessitat existent de cobrir la demanda d’una formació tècnica de qualitat capaç de generar una millora de la competitivitat empresarial i alhora un increment de l’ocupació.

3362
SEGUIDORS A LES XARXES
916
ALUMNAT 2023
102
CURSOS DESENVOLUPATS 2023

“La inspiració existeix, però t’ha de trobar treballant…”

Pablo Picasso

El nostre alumnat

En aquests darrers 37 anys hem format milers de treballadors i treballadores en actiu i a l’atur, provinents principalment de les nostres comarques del Gran Penedès.

El nostre equip docent

El Centre d’Ensenyaments Tècnics Penedès disposa d’un equip professional de col·laboradors docents molt extens. Si voleu formar part de l’equip humà del CET Penedès, podeu consultar la següent informació i enviar les vostres dades.

Els nostres serveis

Dediquem els nostres esforços a aportar valor a les empreses en la gestió de persones oferint els serveis de consultoria, formació, gestió del crèdit FUNDAE, desenvolupament de continguts. Atenem la demanda formativa especifica i transversal de les empreses. Contribuïm en cobrir les seves necessitats mitjançant el programa de la Fundae que els hi permet subvencionar a traves de les quotes de la seguretat social la  formació a la carta dels seus treballadors. Disposem d’un ampli catàleg de cursos que actualitzem permanentment.Facilitem gratuïtament a les empreses el personal qualificat que ens requereixen.

Promovem la col·laboració CET-Empresa per l’acollida d’alumnes en pràctiques professionalizadores i no laborals.

Informem, Orientem i Assessorem les persones treballadores perquè es construeixin un itinerari professionalitzador que culmini amb la seva inserció o bé amb la seva promoció al mon laboral. Som punt d’informació i orientació de la Generalitat de Catalunya per l’acreditació de competències.

Proporcionem itineraris de capacitació i requalificació a les persones treballadores que es troben temporalment fora del mercat laboral a través dels programes subvencionats per la Generalitat de Catalunya (FOAP-PLA TRANSVERSAL-PLA SECTORIAL).

Impartim una formació adreçada a:

  • Capacitar professionalment les persones treballadores. Aquestes obtenen titulacions oficials i reglades a través dels Certificats de Professionalitats en els àmbits de les Noves Tecnologies, dels Serveis Administratius i de Gestió, del Comerç i Màrqueting, de la logística, de la restauració i turisme entre d’altres.
  • Dotar l’alumnat de qualificacions de prestigi internacional en l’àmbit dels idiomes, som centre examinador de Cambridge University i d’Oxford University.
  • Dotar l’alumnat de qualificacions del propi fabricant Microsoft en l’àrea de les TIC, som l’únic centre Microsoft Academy des de l’any 1997 a les comarques del Gran Penedès.
  • Millorar les competències dels treballadors i treballadores siguin aquestes especifiques o bé transversals mitjançant unes accions formatives actualitzades i avantguardistes.

 

Facilitem la inserció laboral de les persones joves mitjançant contractes amb bonificacions.

El nostre compromís

  • Tracte personalitzat: Tractar a cada alumne de forma individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi acurada de les competències i habilitats de cada alumne permet potenciar-les i complementar-les gràcies a la creació d’itineraris personalitzat.
  • Formació pràctica: Oferir una formació de qualitat posant èmfasi en el vessant més pràctic ens permet dotar l’alumne de les eines i recursos útils i immediatament aplicables a l’empresa.
  • Vincles amb l’empresa: Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar nostra oferta formativa a les seves exigències, dotant de major empleabilitat el nostre alumnat.
  • Innovació: Potenciar l’ús de noves tecnologies dins i fora de l’aula ens permet millorar la nostra tasca de formació i alhora capacitar tecnològicament el nostre alumnat.