Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

La Formació Professional Ocupacional Dual és un programa que fomenta la capacitació i inserció de joves menors de 29 anys i persones majors de 45 anys en situació de desocupació de llarga durada (12 mesos). Empra un contracte de formació en alternança, similar al contracte d'aprenentatge, conforme a l'última reforma laboral

- Si creus que pots, ja estàs a mig camí - Theodore Roosevelt

Sobre el Programa (SOC-FPODUAL)

Aquest programa està impulsat i gestionat pel Centre Ensenyaments Tècnics Penedès (CET Penedès) www.cetpenedes.cat, entitat encarregada de gestionar la formació impartida durant el Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL), amb la col·laboració de la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP). I la participació de les empreses que contractaran a les persones beneficiàries del programa.
L'objectiu principal d'aquesta convocatòria és facilitar a les persones joves menors de 29 anys i persones majors de 45 anys en situació de desocupació de llarga durada (12 mesos) i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, millorar la seva ocupabilitat mitjançant la formació dual, l'obtenció d'un certificat de professionalitat i un contracte de formació i aprenentatge.

A través d'aquest programa, aquestes persones rebran acompanyament, la formació i l'obtenció d'un Certificat de Professionalitat al mateix temps que estan contractades per una empresa a través d'un contracte de formació i aprenentatge que subvenciona el SOC.
Poden ser candidats aquelles persones joves menors de 29 anys i persones majors de 45 anys en situació de desocupació de llarga durada (12 mesos), que comptin amb els requisits per a seguir el certificat de professionalitat de nivell 2 (ADGG0208_Activitats administratives en la relació amb el client), i que tinguin dificultats d'accedir al mercat laboral, preferentment sense qualificació professional o un nivell de qualificació baix.

Les persones destinatàries hauran d'estar inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO) de manera prèvia a la data d'inici de la relació laboral i hauran de complir tots els requisits legals per poder formalitzar un contacte de treball en el moment de la seva signatura.
La preinscripció a aquest programa no és vinculant ni definitiva. La persona candidata haurà de passar un procés de selecció.

1- Selecció inicial: CET Penedès durà a terme la selecció de les persones candidates.

2- Selecció de l'acció formativa: CET Penedès durà a terme una entrevista de selecció per avaluar el perfil de la persona candidata en relació amb els aspectes formatius del programa.

3- Inici i seguiment: CET Penedès realitzarà un seguiment del Programa (SOC-FPODUAL) i una tutorització de les persones beneficiàries al llarg de tot el procés.

4- Formació: La formació es desenvoluparà a CET Penedès de forma simultània a la contractació. El centre de formació durà a terme la tutorització i seguiment intern relatiu a l'acció formativa.

Millora el teu perfil, enfoca't en el futur

14
persones
Places disponibles

Preguntes freqüents

Documentació

La persona haurà d’emplenar el formulari omplint els camps establerts. La resta de documentació se sol·licitarà a la persona candidata en futurs contactes.

Inici i final del Programa

L’actuació de contractació laboral i la de formació vinculada s’han d’iniciar a principis de 2024.

L’actuació de contractació laboral i les de formació vinculades s’han de finalitzar a finals de 2024.

Què m'aporta el Programa?

El Programa t’aporta una contractació laboral d’un any i una titulació oficial de nivell 2 relacionada amb el lloc de treball.

Un seguiment i tutorització durant tot el Programa, realitzat per CET Penedès.

A l’acabar el Programa disposaràs de més possibilitats d’inserció laboral.

Com puc formar-me i treballar alhora?

La formació es desenvoluparà de forma simultània a la contractació, representant un 30% de la jornada laboral.

Els horaris són 100% compatibles.

Què és un Certificat de Professionalitat?

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.

Quina formació faré?

Participaràs a l’acció formativa conduent al Certificat de Professionalitat ADGG0208_Activitats administratives en la relació amb el client.

Competència general:

  • Rebre i processar comunicacions internes i externes.
  • Realitzar les gestions administratives del procés comercial.
  • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat.
  • Gestionar l’arxiu en suport convencional i informàtic.
  • Comunicar-se en una llengua estrangera amb un nivell d’usuari independentent les activitats de gestió administrativa en relació amb el client.
  • Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Àmbit professional: Desenvolupa la seva activitat professional tant en grans com en mitjanes i petites empreses del sector públic o privat, realitzant les seves funcions sota la dependència del  superior jeràrquic.

Hi haurà mòdul de pràctiques a la formació?

No hi haurà Mòdul de pràctiques MP, ja que l’alumne/aprenent podrà sol·licitar el certificat d’exempció quan acrediti l’experiència laboral d’almenys de tres mesos, amb un mínim de 300 hores treballades en total durant els últims 5 anys, abans de la data de la sol·licitud i que es correspongui amb les capacitats recollides en els esmentats mòduls del corresponent certificat de professionalitat.

Cost per als participants

Aquest programa està totalment subvencionat.

Formulari de preinscripció

Participa!

foapdualadggalumnes
FPO DUAL ADGG

Qui subvenciona el programa?