Programa Formació Professional Ocupacional Dual (SOC-FPODUAL)

La Formació Professional Ocupacional Dual és un programa que fomenta la capacitació i inserció de joves menors de 29 anys i persones majors de 45 anys en situació de desocupació de llarga durada (12 mesos). Empra un contracte de formació en alternança, similar al contracte d'aprenentatge, conforme a l'última reforma laboral

Sobre el Programa (SOC-FPODUAL)

Per què hauries de considerar l’FP Ocupacional Dual per a la teva empresa?

 

 1. Accés a Talent compromès i Motivat
  • Estudiants compromesos i motivats busquen l’oportunitat de formar-se a la teva empresa.
  • Potencial futur personal qualificat per al teu negoci.
 2. Contribueix a la Comunitat i la Teva Marca
  • Mostra el teu compromís amb la formació i el desenvolupament de la pròxima generació de professionals.
  • Crea una imatge positiva i reforça la teva presència a la comunitat local.
 3. Transferència de Coneixement i Innovació
  • Comparteix la teva experiència i coneixements amb persones que poden aportar noves perspectives i idees fresques.
  • Impulsa la innovació i el creixement de l’empresa.
 4. Redueix els Costos de Reclutament
  • Estalvia temps i recursos en la recerca de candidats qualificats.
  • Identifica talent prometedor abans d’assumir la contractació a temps complet.
 5. Ajuda a Satisfer les Teves Necessitats de Personal
  • Capacita i desenvolupa treballadors que poden ajustar-se perfectament a les teves necessitats específiques.
  • Estableix una relació a llarg termini amb futurs empleats potencials.

No deixis passar aquesta oportunitat per a fer créixer la teva empresa mentre ajudes a formar la pròxima generació de professionals. Uneix-te a nosaltres en la Formació Professional Ocupacional Dual!

Preguntes freqüents

Quins son els ajuts?

La seva empresa rep una subvenció per part del Servei d’Ocupació de la Generalitat de Catalunya (SOC) per suportar els costos salarials del contracte, l’import mensual del mòdul econòmic mensual és de 1.151,26€.
Així doncs l’ajut total que rep l’empresa és de 13.815,12€. Aquesta quantitat es cobra de la següent manera: el 80% al llarg dels 12 mesos (11.052,096€) i el 20% (2.763,024€) al finalitzar el programa i quan el SOC tanqui la revisió del programa.

Quin és el salari requerit?

El salari que percebi la persona treballadora per la jornada laboral no pot ser inferior al mòdul econòmic per contractació que marca la convocatòria.

Implica algun cost en la seguretat social?

El contracte en alternança té un cost 0 de seguretat social en empreses de menys de 250 treballadors.

Com es divideix el temps de treball i formació?

Durant aquest període de 12 mesos, la persona és contractada com auxiliar
administrativa i dedicarà en temps el 65% de la seva jornada a treballar en
l’empresa i el 35% en estudiar l’ofici al nostre centre cursant un certificat de
professionalitat de nivell 2 que la qualificarà amb les competències necessàries
laboralment.
El/la treballador/a cobra únicament pel temps que dedica a treballar, és a dir el 65% de la jornada. Al finalitzar el període de contractació es pot transformar el contracte a indefinit per la qual cosa la seva empresa rebrà una reducció de les quotes a la seguretat social de 1.500 euros durant els tres primers anys o
de 1.800 euros en el cas de ser dona.

Quan es proporcionaran els horaris de formació, i com s'assegurarà que siguin compatibles amb el treball en les empreses?

El nostre centre formarà a 15 persones que treballaran en diferents empreses i per aquesta raó més endavant li confirmarem els horaris de formació però sense cap dubte aquests seran compatibles amb la feina per no entorpir el bon funcionament de la seva empresa tal i com pretén aquest programa de FPO Dual.

Que ha de fer la seva empresa per poder participar?

En primer lloc pot col·laborar en el procés de selecció de candidats en definir el perfil desitjat i proposar candidats que compleixin amb uns certs requisits, com no haver treballat prèviament en la seva empresa i complir amb els criteris d’edat i desocupació abans de començar el programa.
Les empreses amb deutes amb les entitats publiques com Hisenda i la seguretat social NO poden participar en aquest programa.
El representant legal ha de signar digitalment una declaració responsable que li farem arribar de seguida que ens confirmi la seva voluntat de participar.

Formulari d'inscripció

FPO DUAL ADGG

Qui subvenciona el programa?

- Si creus que pots, ja estàs a mig camí - Theodore Roosevelt