Back

Informació completa sobre protecció de dades

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

     CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL

     B58684747

     C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

     938904745

     info@cetpenedes.com

     Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

     ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL

     C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

     dpo@windat.eu

 •  
 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

        A CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar el Currículum Vitae rebut i realitzar els processos de selecció de personal. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades a partir de les dades facilitades.

 

 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Dos anys des de l’última interacció.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Gestionar el Currículum Vitae entregat pel candidat per realitzar els processos de selecció de personal per a la recerca del millor candidat possible a un lloc de treball determinat.
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

 

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

        Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

       Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

        En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

        En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

        Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@cetpenedes.com o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

        Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

        El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

        En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.


 1. Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL provenen de: El propi interessat.

Es tracten les següents categories de dades especials: Certificats de delictes de naturalesa sexual.

 

Call Now Button