Back

Informació completa sobre Protecció de Dades

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL

B58684747

GENERAL VALLS, 1 – 08720 – VILAFRANCA DEL PENEDES – BARCELONA

938904745

info@cetpenedes.com

1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL

C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

dpo@windat.eu

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió organitzativa i participativa en el sorteig organitzat per l’entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

 1. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la participació en el sorteig.
 • Consentiment de l’interessat: Per al tractament d’imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l’empresa
 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.
 1. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://es-es.facebook.com/privacy/..
 • Instagram, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://instagram.com/about/legal/privacy..
 • Linkedin, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Telegram, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://telegram.org/privacy?setln=es.
 • Twitter, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://twitter.com/en/privacy.
 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL procedeixen de: El propi interessat.

Call Now Button