Dissentiment

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

  • El subministrament de contingut digital que no es presti en suport material quan l’execució hagi començat.
  • Us recordem que el dret de desistiment queda revocat en el moment en què accedeixi a la plataforma de formació.

A aquest efecte, un cop l’alumne/a accedeixi al curs amb les credencials proporcionades, el dret de desistiment queda revocat.

Responsable: CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL.

Finalitat: Atendre la seva sol·licitud i remetre-li comunicacions comercials.

Legitimació: Execució dun contracte, interès legítim del Responsable.

Destinataris: Estan previstes transferències de dades a tercers països.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona.

Procedència: El propi interessat.