Envia la teva sol·licitud

Inscripció
Àmbits d'interès
Com has sabut d'aquest curs?

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Responsable: CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL.

Finalitat: Gestionar la gestió administrativa de la preinscripció.

Legitimació: Execució d'un contracte, consentiment de l'interessat.

Destinataris: Estan previstes cessions de dades a: Administració amb competència en el matèria, estan previstes transferències a tercers països.

Drets: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats a la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a dpo@windat.eu o al C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès - Barcelona.

Procedència: Del propi interessat o dels pares i/o tutors legals.

Informació adicional

En aquesta pàgina podràs formalitzar la sol·licitud d’inscripció per a un o diversos cursos. Aquestes formacions són totalment subvencionades a excepció de les que especifiquin el contrari.El fet de realtizar aquesta sol·licitud no implicarà en cap dels casos estar directament seleccionat/ada.

Ús recomanem llegir la informació dels següents apartats per tal de coneixer les característiques dels diferents tipus de formació.

Els cursos de Formació Professional Ocupacional dirigits a perseones en situació d’atur. Són programes formatius teòrico-pràctics que tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la capacitat d’inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i el perfeccionament de les competències professionals de les persones treballadores.Es caracteritzen per tenir una oferta formativa d’especialitats molt àmplia en tots els sectors econòmics i, en alguns casos, la possibilitat de realitzar pràctiques de perfeccionament en empreses catalanes o de l’estranger.

Les persones que treballin a mitja jornada podran accedir a aquest tipus de formació amb la finalitat d’obtenir una millora d’ocupació, sempre que l’horari no se superposi amb les hores d’impartició de l’acció formativa.


Certificats de Professionalitat

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Cada certificat de professionalitat acredita una qualificació professional del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals encara que, de manera excepcional, pot haver-hi certificats que acreditin només una part de la qualificació.

Tots els certificats de professionalitat inclouen un mòdul de formació pràctica en centres de treball. La superació d’aquest mòdul de pràctiques és imprescindible per obtenir el certificat de professionalitat, si bé hi ha l’opció d’obtenir l’exempció d’aquest mòdul.


Procés d’inscripció

Aquesta inscripció en cap cas serà una inscripció directa a la formació. El/la candidat/a haurà de passar un procés de selecció, en alguns casos es requerirà la realització d’una prova de nivell per determinar quin és el punt de partida i cercar un grup el més homogeni possible. Tanmateix s’haurà de realitzar una entrevista amb l’equip docent – tutor/a de l’acció formativa per determinar si el/la candidat/a està seleccionat/da.

Aquesta formació està destinada prioritàriament a persones treballadores en actiu, malgrat això, un percentatge de persones en situació d’atur podran inscriure’s. La formació contínua per a treballadors ocupats té per objecte oferir-los una formació que atengui els requeriments de productivitat i competitivitat de les empreses, les necessitats d’adaptació als canvis en el sistema productiu i les possibilitats de promoció professional i desenvolupament personal dels treballadors, de manera que els capaciti per a l’exercici qualificat de les diferents professions i els permeti millorar la seva ocupabilitat.

L’oferta ha d’atendre les necessitats no cobertes per la formació programada per les empreses i s’ha de desenvolupar de manera complementària a aquesta mitjançant programes de formació que incloguin accions formatives que responguin a necessitats de caràcter tant sectorial com transversal, així com les específiques de les persones treballadores del règim d’autònoms i de l’economia social. També ha de facilitar l’obtenció de certificats de professionalitat i del reconeixement efectiu de les competències adquirides per l’experiència laboral.

El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya impulsa i gestiona programes de formació, tant sectorials com transversals, i altres programes de qualificació professional com l’acreditació de competències professionals o les accions de suport de la formació.

  • Programes de formació de caràcter transversal: Estan constituïts per accions formatives dirigides a l’obtenció de competències transversals a diversos sectors de l’activitat econòmica per donar resposta a les tendències identificades i afavorir l’ocupabilitat i la mobilitat intersectorial dels treballadors.
  • Programes de formació de caràcter sectorial: Estan constituïts per accions formatives dirigides a la formació de les persones treballadores amb la finalitat de desenvolupar formació d’interès general per a un determinat sector i per a satisfer necessitats específiques de formació del mateix.
  • Programes de qualificació i reconeixement professional: Fan referència als processos que avaluen i acrediten les competències professionals adquirides per l’experiència laboral, els processos d’acreditació de competències.
inscripcio ocult