Back

0. OBJECTE

Aquestes Condicions Generals regulen l’adquisició dels serveis oferts al lloc web cetpenedes.cat, del qual és titular CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS S. L (d’ara endavant, CET PENEDÈS).

L’adquisició de qualsevol dels serveis comporta l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s’indiquen, sens perjudici de l’acceptació de les Condicions Particulars que puguin ser aplicables en adquirir determinats serveis.

Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir-ne atentament el contingut abans de procedir a l’adquisició de qualsevol dels serveis oferts.

Consulti la nostre política de privacitat

Consulti la nostre política de cookies

1. IDENTIFICACIÓ

CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS S L, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us informa que:

• La seva denominació social és: CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS S. L
• El seu nom comercial és: CET PENEDÈS
• El seu CIF és: B58684747
• El seu domicili social és a: General Vallès 1, 08720 Vilafranca del Penedès Barcelona
• Està inscrita al Registre Mercantil de BARCELONA Tom 9712, Folio Hola 1339392

2. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la vostra disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

• Telèfon: 938 90 47 45
• Email: comercial@cetpenedes.cat

Aquest email pot coincidir amb el que incloem en l’avís legal per a comunicacions amb l’empresa.

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i CET PENEDÈS es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. SERVEIS

Els serveis oferts, juntament amb les característiques principals dels mateixos i el seu preu apareixen a la pantalla.

CET PENEDÈS es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i/o serveis que s’ofereixen als Clients. D’aquesta manera, CET PENEDÈS podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als oferts actualment. Així mateix, CET PENEDÈS es reserva el dret a retirar o deixar d’oferir, en qualsevol moment, i sense avís previ, qualsevol dels serveis oferts.

Un cop dins de cetpenedes.cat, i per accedir a la contractació dels diferents serveis, l’Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades al procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en cetpenedes .cat

4. DISPONIBILITAT I SUBSTITUCIONS

SERVEIS

Per a la prestació de serveis, CET PENEDÈS donarà accés de la manera següent: es proveirà al client d’un compte d’usuari i contrasenya, per accedir a l’aula de teleformació.
CET PENEDÈS no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a aquest USUARI a conseqüència de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de CET PENEDÈS durant la prestació d’aquest.

5. PROCÉS DE COMPRA I/O CONTRACTACIÓ

Per fer qualsevol compra a cetpenedes.cat, cal que el client tingui majoria d’edat.

Els passos a seguir per fer la compra són:

1. Seleccioneu les formacions que voleu afegir a la cistella.
2. Quan acabeu, accediu al vostre carret per comprovar la vostra compra.
3. Afegiu o elimineu serveis a la seva conveniència.
4. Un cop hàgiu acabat, accediu al procés de pagament, i si escau, enviament.

El client podrà accedir a les compres anteriors accedint al vostre compte d’usuari.

Així mateix, és recomanable que el client imprimeixi i/o guardi una còpia en suport durador de les condicions de venda en fer la comanda, i també del comprovant de recepció enviat per CET PENEDÈS per correu electrònic.

OBSERVACIONS

Podrà sol·licitar també còpia de les factures si ho sol·licita al correu electrònic de factura.web@cetpenedes.cat

FACTURACIÓ

Juntament amb la comanda, rebrà la corresponent factura.
A aquest efecte, el client consent que aquesta factura se li remeti en format electrònic. El client la rebrà al vostre compte de correu electrònic, un cop confirmada la compra. Podeu, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment enviant un correu electrònic al correu d’atenció al client per rebre la factura en paper.

6. DURADA, RENOVACIÓ I CANCEL·LACIÓ DEL CONTRACTE

DURADA

Vindrà determinada a la fitxa de producte de la formació contractada.

RENOVACIÓ

Les formacions tenen una durada determinada que apareix indicada a cadascun dels cursos oferts a cetpenedes.cat, que no podrà ser ampliada.

CANCEL·LACIÓ

La formació no es pot cancel·lar un cop iniciada.

7. LLIURAMENT

SERVEIS

La prestació del servei es realitzarà de la manera següent:

El servei es prestarà per mitjà de l’accés a una aula virtual que l’alumne/a té a la vostra disposició des del moment de l’inici de la formació, fins a la seva finalització. Podreu accedir 24/7 hrs en qualsevol horari dins d’aquest període, usant el compte d’usuari i contrasenya que us ha estat facilitada en la vostra compra.

Per qualsevol dubte, sobre pagaments i inscripcions podeu posar-vos en contacte amb atenció al client: L’horari d’atenció 9.00-13.00 i de 16.00-20.00 en dies hàbils

FORMES I TERMINIS DE LLIURAMENT

1. S’assignaran claus d’usuari per accedir a la formació

El termini màxim de lliurament de claus un cop adquirit el curs serà de 24/48 hores en dies hàbils. En els supòsits en què sigui necessari un mínim de participants, el lliurament de claus s’enviarà a la data d’inici indicada a la fitxa del curs.

8. PREUS, DESPESES I IMPOSTOS

Els preus dels serveis que es recullen a cetpenedes.cat vindran expressats en euros tret que s’expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d’aquests, excepte error d’impressió i sigui quina sigui la destinació de la comanda.

SERVEIS

Els preus finals de tots els serveis, juntament amb les característiques, les ofertes, descomptes, etc. es reflecteixen a cadascun dels serveis que s’ofereixen a cetpenedes.cat

• Els serveis tenen l’IVA inclòs.
• El tipus d’IVA és de l’IVA 21%.

Els preus dels serveis poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent a la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest en formalitzi l’acceptació.

Els cursos que siguin contractats per empreses i autònoms no se’ls aplicarà l’IVA.

9. FORMES DE PAGAMENT

Posem a la vostra disposició aquestes formes de pagament:

• Per targeta de crèdit o dèbit

Podeu efectuar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur SSL del nostre Banc. Si cal fer qualsevol devolució o cancel·lació de la comanda, l’import es reemborsarà a través de la mateixa targeta de pagament.

• PayPal

A través de PayPal s’autoritzarà el pagament de la comanda, però no es retiraran cap diners fins que PayPal verifiqui que és correcte. Per això, serà imprescindible comptar amb compte de PayPal.

• Paygold

A través de TPV virtual facilitat de passarel·la de pagament segur facilitada per la nostra entitat bancària.

10. POLÍTICA DE DEVOLUCIONS I DESISTIMENT

Segons estableix la normativa, el consumidor i usuari tindrà dret a DESISTIR del contracte durant un període màxim de 14 dies naturals sense necessitat d’indicar-ne el motiu i sense incórrer en cap cost, llevat dels previstos a l’art. 107.2 i 108 del RD1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text referit de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

Aquest dret de desistiment no és aplicable entre d’altres a:

  • El subministrament de contingut digital que no es presti en suport material quan l’execució hagi començat.
  • Us recordem que el dret de desistiment queda revocat en el moment en què accedeixi a la plataforma de formació.

A aquest efecte, un cop l’alumne/a accedeixi al curs amb les credencials proporcionades, el dret de desistiment queda revocat. El client disposarà d’un termini màxim de catorze dies naturals des del dia de l’adquisició del curs sol·licitat, per això ha de posar en coneixement de CET PENEDÈS el seu desig d’exercir el dret de desistiment, cosa que podrà fer emplenant el formulari de desistiment.

El desistiment implica que, CET PENEDÈS procedirà a la devolució de l’import ja abonat pel client en un termini màxim de catorze dies naturals, seguint el mateix procediment elegit pel client per al seu abonament, sempre que no es compleixi la que disposa el punt 10è.

CET PENEDÈS comunicarà al consumidor en suport durador un justificant de recepció del desistiment esmentat.

Un cop rebem la vostra sol·licitud ens posarem en contacte amb el client per indicar-vos els detalls de la devolució.

11. GARANTIA LEGAL DE CONFORMITAT DELS SERVEIS DIGITALS

L’empresari serà responsable durant dos anys de les faltes de conformitat que hi hagi en el moment del lliurament o del subministrament i es manifestin durant el període que dura el curs corresponent, aplicable segons la naturalesa del bé.

Per conèixer les gestions que cal seguir davant els problemes de la plataforma podeu contactar amb el servei tècnic, que us atendrà telefònicament o mitjançant el correu electrònic asistenciatecnica@cetpenedes.cat de 9.00-14.00 i 16,00-19,00 en dies hàbils.

12. RESPONSABILITAT I EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

CET PENEDÈS podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcialment o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les condicions específiques.
Si els continguts o serveis digitals no són conformes amb el contracte, el consumidor o usuari té dret a exigir que siguin posats de conformitat.

13. ATENCIÓ AL CLIENT I RECLAMACIONS

Per interposar qualsevol queixa o reclamació davant de CET PENEDÈS el client pot cumplimentar el formulari de reclamació o adreçar-se al departament d’atenció al client a través de l’adreça de correu electrònic reclama@cetpenedes.cat

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l’Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, us informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regeixen per la legislació espanyola vigent.
La llengua utilitzada serà el castellà.

Call Now Button