Back

Política de privacitat del registre d’usuaris

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL

  B58684747

  C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

  938904745

  info@cetpenedes.com

  Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

  ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL

  C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

  dpo@windat.eu

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Per a crear i gestionar el seu registre d’usuari CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL requereix obligatòriament tractar la seva adreça de correu electrònic, que introdueixi una contrasenya d’accés i generar un identificador d’usuari registrat. El nostre departament de gestió d’identitats (registre) tractarà totes les dades que ens proporcioni, seguint les nostres indicacions.

 

 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió i durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d’un contracte: Realitzar la gestió administrativa del registre.
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials.

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

  • Administració amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (requisit legal).

 

 1. Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

  • Google, amb la finalitat d’utilitzar formularis de Google. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://policies.google.com/privacy?hl=es.
  • Mailchimp, amb la finalitat d’enviar comunicacions comercials i newsletters. La garantia d’aquesta transferència s’ha establert a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar més informació a: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a info@cetpenedes.com o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

Quan s’enviïn comunicacions comercials utilitzant l’interès legítim del responsable com a base legal, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades per aquesta finalitat.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal del qual és el consentiment de l’interessat. Vostè té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 
 1. Com hem obtingut les teves dades?

Les dades personals que tractem a CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL provenen de: El propi interessat o pares i/o tutors legals.

No es tracten categories especials de dades personals (es tracta de dades que revelen l’origen ètnic o racial, opinions polítiques, creences religioses o filosòfiques, o pertinença sindical, dades genètiques, dades biomètriques destinades a identificar de manera unívoca una persona física, dades de salut o dades relatives a la vida sexual o orientació sexual d’una persona física).

 

 

Call Now Button