Back
 1. Entitat organitzadora i finalitat del present sorteig

Aquesta activitat promocional serà organitzada per CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL., amb domicili a Carrer General Vallès, 1 Vilafranca del Penedès 08720 (Barcelona), amb la finalitat de promocionar la seva activitat comercial a les xarxes socials i altres mitjans, ampliar el nombre de seguidors i obtenir dades de contacte de clients potencials.

 1. Persones a qui s’adreça el sorteig

Poden participar en el sorteig les persones adultes que resideixin a Catalunya.

Quedaran exclosos de la participació tot el personal de l’empresa que organitza aquesta activitat promocional així com els seus familiars.

 1. Data del sorteig

Aquest sorteig estarà actiu des del 12 de maig de 2023 al 14 de maig de 2023 ambdós inclosos.

 1. Sorteig i Premis/ Mecànica de participació i obtenció de premis

Caldrà respondre la breu enquesta amb dades reals i acceptar les clàusules associades a aquest. En relació a les xarxes socials, es recomana que les persones participants segueixin com a mínim una de les xarxes socials de CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL.:

Facebook: https://www.facebook.com/cetpenedes

Instagram: https://www.instagram.com/cetpenedes/

Twitter:  https://twitter.com/cetpenedes

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/cet-penedes/

Telegram: https://t.me/cetpenedes

Un cop finalitzada la promoció es realitzarà un sorteig aleatori amb totes les persones participants, la persona guanyadora rebrà un telèfon mòbil, concretament un Iphone 14, en cas de no haver-hi existències s’oferirà un producte similar en prestacions i preu.

 1. Comunicació del premi

En un termini de set dies després d’acabar el sorteig es publicarà a les xarxes socials la persona guanyadora del sorteig. Per obtenir el premi la persona haurà de respondre a la comunicació que se li enviï per correu electrònic. Passats cinc dies des de la publicació de la persona guanyadora, si aquesta no es posa en contacte amb CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL. per a la confirmació de les seves dades o no ens podem posar en contacte amb la persona per la causa que fos, perdrà la condició de guanyador i es contactarà amb la persona suplent.

El premi s’entregarà presencialment.

En cas que el sorteig no aconsegueixi comptar amb 50 participants serà declarat desert.

El premi sota cap circumstància es podrà canviar per qualsevol altre obsequi ni bescanviar-se per l’equivalent compensació en metàl·lic.

 1. Responsabilitat de CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS I PENEDÈS SL.

L’empresa organitzadora es reserva el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest sorteig si així ho considerés convenient o si s’esdevinguessin supòsits especials en allò que se n’impedeix la realització. concorreran circumstàncies excepcionals que impedissin la seva realització.

Igualment CENTRE ENSENYAMENTS TÈCNICS PENEDÈS SL. es reservarà el dret d’eliminar les respostes o comentaris que no s’adeqüin a la seva filosofia d’empresa o que es considerin ofensives per a altres persones.

No es responsabilitzarà per les afirmacions que es facin a través de les xarxes socials terceres persones podent dur a terme les actuacions judicials que cregui pertinents contra aquestes.

Tampoc no es responsabilitza dels danys o perjudicis que poguessin ocórrer quan el la persona guanyadora gaudeixi del premi.

Tampoc no es responsabilitza dels danys ocasionats o soferts del premi, en aquest cas la persona haurà de comunicar-se amb el fabricant o qui correspongui.

 1. Informació relativa al tractament de dades de caràcter personal (en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016)

7.1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL

B58684747

GENERAL VALLS, 1 – 08720 – VILAFRANCA DEL *PENEDES – BARCELONA

938904745

info@cetpenedes.com

    7.1.1. Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (*DPD):

ASSESSORIA I SERVEIS LOPD, SL

C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona

dpo@windat.eu

    7.2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 
A CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestió organitzativa i participativa en el sorteig organitzat per l’entitat. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

   7.3. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

   7.4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

 • Execució d’un contracte: Per al tractament de les dades recollides per a la participació en el sorteig.
 • Consentiment de l’interessat: Per al tractament imatges i/o vídeos i la seva publicació als diferents mitjans que utilitzi l’empresa

   7.5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

 • Tots els mitjans informatius que utilitza l’empresa per a la publicació de les activitats, amb la finalitat de comunicació d’imatges per als mitjans informatius d’empresa.

7.6. Transferències de dades a tercers països.

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:

 • Facebook, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://es-es.facebook.com/privacy/..
 • Instagram, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://instagram.com/about/legal/privacy..
 • Linkedin, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
 • Telegram, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://telegram.org/privacy?setln=es.
 • Twitter, amb la finalitat de Publicació de text/ imatges/vídeos. La garantia per a aquesta transferència s’ha establert a través de: Consentiment explícit de l’interessat. Pot consultar informació addicional en: https://twitter.com/en/privacy

7.7. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a dpo@windat.eu o C/ General Vallès, 1. 08720 Vilafranca del Penedès – Barcelona.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta fi.

El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

     7.8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CENTRE ENSENYAMENTS TECNICS PENEDES SL procedeixen de: El propi interessat.

 1. Llei aplicable

Per a tot allò que no s’especifica en aquestes bases legals del sorteig, la promoció se sotmetrà a la normativa espanyola que estigui en vigor en aquest moment.

En cas de litigi resoldran la contesa els Jutjats i Tribunals de Barcelona, sens perjudici del fur que pogués correspondre segons la normativa aplicable.

 1. Acceptació de les bases d’aquest sorteig

En participar al sorteig i donar les teves dades personals estàs acceptant de forma expressa les anteriors bases del sorteig. En cas que vulgueu obtenir més informació podreu posar-vos en contacte amb l’empresa organitzadora enviant un correu electrònic a (info@cetpenedes.com).

Call Now Button