Back
Qüestionari inscripcions
En cas de no tenir nacionalitat espanyola o d'un país membre de la UE: Tens permís de residència amb dret a treball?
Per què t'interessa participar en aquest curs de formació ocupacional?
Has treballat amb contracte laboral o com a autònom en els últims 30 dies?
Has realitzat algún curs de formació reglada en els últims 3 mesos?
Finalització
Finalització
Finalització
Has realitzat algún curs de formació no reglada en els últims 30 dies?
Finalització
Finalització
Finalització
Et compromets a realitzar pràctiques en una empresa, en cas que estiguin programades en l’itinerari formatiu, per tal de millorar les teves competències?
Estaries disposat/ada a realitzar aquestes pràctiques en horari de cap de setmana? (només dissabte)
Estàs disposat/da a treballar en una empresa desprès de la formació?
Quina distància estàs disposat/da a recórrer per anar a treballar i/o realitzar pràctiques?
Tens càrregues familiars? (espòs/a, fills/es, sogre/a... que depenen de tu)
Reps ajuts econòmics? Prestació atur, PIRMI, subsidi familiar, etc.
Coneixements de català.
Coneixements de castellà.
Disposes de:
Disposes de connexió d’Internet?
Tens la possibilitat de disposar d’aquest equip i de la connexió a Internet diàriament?
Saps navegar per Internet?
Saps utilitzar un ordinador a nivell usuari? Encendre, apagar, imprimir, etc.
Tens coneixements informàtics? Word, Excel, Powerpoint, correu electrònic, etc.
Estaries disposat a realitzar la formació a distància si les circumstancies ho requereixen?
Call Now Button